Регламент надання електронних послуг.

§ 1. Предмет регулювання

Ці правила встановлюють принципи використання веб-сайту www.ziolo24.pl, в тому числі види та обсяг
послуг, що надаються за допомогою електронних засобів, умови надання електронних послуг, технічні вимоги, необхідні для
технічні вимоги, необхідні для використання сайту www.ziolo24.pl, а також умови укладення та
розірвання договорів про надання послуг за допомогою електронних засобів, а також порядок розгляду скарг.

§ 2. Визначення

GREENCARE (Постачальник послуг) – компанія, що діє під назвою GREENCARE CLINIC Ltd.
odpowiedzialnością з місцезнаходженням у Варшаві, 00-019 Варшава, вул. Злота 7, KRS: 0001032970, NIP:
5252953877, REGON: 525141369, внесена до Реєстру суб’єктів, що здійснюють медичну діяльність
Реєстр суб’єктів, що здійснюють медичну діяльність, який веде Мазовецький воєвода, реєстраційний номер: 000000263561.

Ціна – ціна за Консультацію, зазначена в Прейскуранті;
Прейскурант – прейскурант послуг, що надаються GREENCARE;
Електронний рецепт – рецепт в електронній формі, виданий відповідно до положень Закону від 6 вересня
200 1 «Про лікарські засоби» разом з підзаконними нормативно-правовими актами,
Обліковий запис пацієнта – індивідуальний доступ пацієнта до послуги, захищений логіном і паролем;
Пацієнт – особа, яка користується або має намір користуватися Послугами, включаючи медичні послуги, що надаються
компанією GREENCARE;

Правила – ці Умови та положення;
Сервіс – веб-сайт www.ziolo24.pl;
Спеціаліст – медичний працівник, який надає Пацієнту медичні послуги;
Медична послуга – дія, спрямована на збереження, збереження, відновлення або поліпшення здоров’я та
медична послуга – дія, спрямована на збереження, відновлення або поліпшення здоров’я, а також інші медичні заходи, що є результатом процесу лікування;
Надання послуги за допомогою електронних засобів – виконання послуги, що надається без одночасної присутності сторін (на
відстані), шляхом передачі даних за індивідуальним запитом отримувача послуги, що передаються та приймаються за допомогою
обладнання для електронної обробки, в тому числі цифрового стиснення, та зберігання даних,
яка повністю передається, приймається або транслюється через телекомунікаційну мережу в розумінні
Закону від 16 липня 2004 року. – Закон про телекомунікації;
Договір – договір про надання послуг, укладений між GREENCARE та Пацієнтом в результаті оформлення Замовлення
Замовлення;

Послуги – послуги, що надаються компанією GREENCARE в електронному вигляді через Веб-сайт;
Консультація – надання медичної послуги, в тому числі з видачею електронного рецепту або довідки, за допомогою засобів ІКТ, зокрема, телефонного дзвінка, чату, чату або електронної пошти.
Консультація – надання медичної послуги, в тому числі шляхом видачі електронного рецепту або довідки, за допомогою засобів ІКТ, включаючи, зокрема, телефонний дзвінок, онлайн-чат, відеозв’язок, обмін миттєвими повідомленнями
телефонний дзвінок, онлайн-чат, відеозв’язок, послуга миттєвого обміну повідомленнями;
Замовлення – придбання відповідної Послуги, що складається з вибору відповідної Послуги або Послуг та оплати
Ціни;
Довідка – довідка про лікування, видана Фахівцем після Консультації;

§ 3. Загальні положення

1.Будь-які права на Сервіс, включаючи інтернет-домен, веб-сайт Сервісу, а також
шаблони, форми, логотипи, розміщені на Сервісі, є власністю GREENCARE, і їх використання
може здійснюватися лише у порядку, визначеному та відповідно до Регламенту та за попередньою згодою
GREENCARE, вираженої в письмовій формі.

2. Для того, щоб користуватися Веб-сайтом, необхідно мати комп’ютер або інший пристрій, що дозволяє
Інтернет за допомогою одного зі стандартних веб-браузерів, включаючи
зокрема Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari або Opera, з
з підтримкою файлів cookie та Java-скриптів.

3.Ви не можете надавати незаконний контент або використовувати Веб-сайт у будь-який спосіб, який є незаконним або порушує права третіх осіб.
способом, що суперечить закону, моралі або порушує права третіх осіб.

4. Інформація, що міститься на Веб-сайті, не є офертою в розумінні Цивільного кодексу,
а лише запрошенням для Пацієнтів подавати пропозиції щодо укладення Договору. Розміщення Пацієнтом Замовлення
рівнозначне пропозиції Пацієнта укласти Договір.

§ 5: Розміщення замовлення та особистий кабінет пацієнта

1 Замовлення Послуги здійснюється шляхом оформлення Замовлення через Сервіс. Оформлення
Замовлення не вимагає створення Облікового запису пацієнта.
2. Для того, щоб створити Обліковий запис пацієнта, пацієнт повинен
a. створити логін і пароль;
b. прочитати та прийняти Умови та положення і Політику конфіденційності
c. заповнити реєстраційну форму.
3. Клієнт зобов’язаний захистити логін і пароль від несанкціонованого доступу. Передача
логін або пароль третім особам заборонена і може бути підставою для видалення облікового запису клієнта.
4. Пацієнт може видалити обліковий запис у будь-який час. Для цього Пацієнт повинен надіслати повідомлення на
електронну адресу biuro@ziolo24.pl. Видалення облікового запису Пацієнта призводить до видалення всіх даних, що містяться в
в обліковому записі пацієнта.

5. Для оформлення Замовлення Пацієнт
1) обирає відповідну Послугу або Послуги;
2) заповнює персональні дані в реєстраційній формі, в тому числі
a. ім’я та прізвище;
b. ПІБ
c. номер телефону;
d. адреса електронної пошти;
3) заповнює медичну анкету;
4) надає, у разі необхідності, додаткову інформацію, в тому числі пред’являє наявну в нього медичну документацію
медичну документацію, яка є в його/її розпорядженні;
5) обирає форму оплати та здійснює оплату;
6) акцептує Замовлення шляхом натискання кнопки «Купити та оплатити».

6. Ви зобов’язані надавати правдиві дані та не приховувати будь-яку інформацію, що стосується наданої медичної послуги.
наданої медичної допомоги. Надання неправдивої, неповної або
Надання невірної, неповної або недостовірної інформації звільняє GREENCARE від будь-якої відповідальності за шкоду
спричинену наданням або ненаданням медичної послуги на підставі
на підставі такої інформації.
7 Для того, щоб завершити оформлення Замовлення, Пацієнту необхідно прийняти зміст Положення та
Політики конфіденційності та натиснути кнопку «Купую та оплачую». Оформлення Замовлення тягне за собою
зобов’язання оплатити.
8. Вибір кнопки «Купую та оплачую» у формі Замовлення рівнозначний укладенню Договору. W
Якщо Послуга не буде оплачена протягом 60 хвилин з моменту розміщення Замовлення, Замовлення анулюється, а
а Договір вважається неукладеним.

9. Після оплати Замовлення починається надання Послуги. Клієнт отримує електронний лист на вказану ним адресу
електронний лист, наданий Клієнтом, який містить підтвердження покупки та інформацію про спосіб і дату надання Послуги.
дата надання Послуги.
10. Консультації надаються 7 днів на тиждень, в години доступності Фахівців. Для того, щоб надати
Для надання Консультації Фахівець в узгоджену дату та час встановлює зв’язок з Пацієнтом з метою надання
Послуг. Узгоджений час є договірним часом, і послуга може бути надана протягом +/- 60 хвилин.
11.Пацієнт не повинен мати на своєму кінцевому обладнанні блокування або
встановлене програмне забезпечення, яке може перешкодити Фахівцю здійснити дзвінок, в тому числі дзвінок з обмеженого номера.
включаючи дзвінок з обмеженого номера.
12. Якщо Пацієнт не відповідає на виклик Фахівця або іншим чином своєю дією чи бездіяльністю порушує положення Правил.
бездіяльністю порушує положення Регламенту, перешкоджаючи таким чином виконанню Послуги, належна плата за Послугу становить
Послуга не відшкодовується.

Пацієнт зобов’язаний мати при собі документ, що посвідчує особу, і пред’являти його на будь-яку вимогу фахівця для ідентифікації та верифікації особи.
Спеціаліст для ідентифікації та перевірки особи. У разі проведення Консультації не за допомогою аудіовізуальних засобів, Пацієнт
13. у разі проведення Консультації не за допомогою аудіовізуальних засобів Пацієнт зобов’язаний надати Фахівцю всю інформацію, необхідну для встановлення його особи.
Пацієнт зобов’язаний надати Фахівцю всю інформацію, необхідну для встановлення його особи.
Фахівець приймає рішення про тривалість Консультації, беручи до уваги найкращі інтереси Пацієнта та мету наданої Медичної послуги.
Медична послуга.
14.Спеціаліст може припинити Консультацію в будь-який час, якщо Пацієнт порушує
положень цього Регламенту. Послуга, перервана у випадку, зазначеному в попередньому реченні, буде
попередньому реченні, вважається наданою і не є підставою для відшкодування вартості Послуги.

15.Спеціаліст має право відмовити у видачі е-рецепта або сертифіката в будь-якому випадку,
коли їх видача суперечитиме сучасним медичним знанням або у випадку, якщо інформація, надана пацієнтом, не є достатньою для їх видачі.
інформації, наданої Пацієнтом, у тому числі даних, що містяться в медичній документації, недостатньо для їх видачі.
інформації, наданої Пацієнтом, у тому числі даних, що містяться в медичній документації, недостатньо для його видачі. Відмова у видачі е-рецепта або сертифіката у випадку, зазначеному в попередньому реченні, не є підставою для видачі е-рецепта або сертифіката.
Відмова у видачі електронного рецепта або сертифіката у випадку, зазначеному в попередньому реченні, не є підставою для відшкодування плати за Послугу.
16. У разі видачі Е-рецепту, компанія GREENCARE передає Пацієнту на вказаний Пацієнтом номер телефону
телефонний номер, код рецепта або розкриває рецепт в Онлайн-кабінеті пацієнта.
17 .Зміст виданого Е-рецепту не може бути змінений. Якщо зміст е-рецепту необхідно змінити,
виданий Е-рецепт анулюється Фахівцем, а зміст змінюється шляхом
видачі нового Е-припису.

18. У випадку, якщо Пацієнт не заповнив Е-рецепт, Пацієнт може запросити новий Е-рецепт
без необхідності проведення Консультації. У разі, якщо з моменту закінчення терміну дії Е-рецепту минуло не менше 45 днів, видача нового Е-рецепту здійснюється у разі, якщо з моменту закінчення терміну дії Е-рецепту
з моменту закінчення терміну дії Е-припису минуло 45 днів або більше, видача нового Е-припису можлива тільки після консультації.
19. У разі видачі Сертифікату, GREENCARE надсилає Сертифікат Пацієнту на адресу
адресу електронної пошти, вказану Пацієнтом у формі Замовлення.
20. Медичні послуги документуються в медичній документації, яка ведеться відповідно до
положеннями загальноприйнятого законодавства.

§ 6: Розірвання Договору, скарги та повернення коштів

1 Пацієнт може відмовитися від Договору протягом 14 днів до початку виконання предмета Договору без пояснення причин.
причини і без понесення витрат, за винятком витрат, зазначених у ст. 33, ст. 34 п. 2 і ст. 35 Закону «Про захист прав споживачів».
Закону від 30 травня 2014 р. «Про права споживачів» (єдиний текст Dz. U. 2020, поз. 287 з наступними змінами).
2 Пацієнт може відмовитися від договору, подавши заяву про відмову від договору. Заява може бути
подати на бланку, зразок якого міститься в додатку № 2 до закону «Про права споживачів», але це не є обов’язковим
не є обов’язковим.

3. заяву про розірвання договору слід надіслати поштою на адресу GREENCARE: або на
електронну адресу kontakt@ziolo24.pl.
4 У разі відмови від Договору, він вважається неукладеним.
5 Право на відмову від Дистанційного договору не надається Пацієнту, якщо компанія GREENCARE надала Послугу в повному обсязі
Послугу в повному обсязі з прямої та попередньої згоди Пацієнта, який був проінформований до початку надання Послуги
надання Послуги, що після того, як GREENCARE надасть Послугу, він/вона втратить право на відмову від неї.
6 Пацієнт може подати скаргу на Послугу, надіславши електронний лист на адресу
kontakt@ziolo24.pl.

7. У скарзі вказуються, зокрема: ім’я та прізвище Пацієнта, поштова адреса,
адресу електронної пошти (e-mail), на яку повинна бути надіслана відповідь на скаргу, якщо Пацієнт бажає отримати відповідь на скаргу
Пацієнт бажає отримати відповідь на скаргу електронною поштою
вказівку на дату надання Послуги, детальний опис причин скарги та дату виявлення скарги, прохання Пацієнта, а також
а також бажаний Пацієнтом спосіб отримання інформації про розгляд скарги.
8 GREENCARE розглядає скаргу та надає відповідь на неї негайно, не пізніше, ніж протягом 14 робочих днів
робочих днів з дня подання скарги. Пацієнт повинен бути поінформований про порядок розгляду скарги
відповідно до даних, зазначених у поданій скарзі.

9 У разі неможливості надання Послуги з причин, що залежать від GREENCARE,
GREENCARE інформує Пацієнта про вищезазначену обставину. Протягом 7 днів з моменту отримання інформації про вищезазначену обставину, Пацієнт може
про вищезазначену обставину, Пацієнт може, за власним вибором
a. відмовитися від Договору та вимагати повернення сплаченої Ціни, або
b. узгодити з компанією GREENCARE іншу дату надання Послуги.
10. плата за Послугу не повертається, якщо неможливість надання Послуги зумовлена причинами
з вини Пацієнта, зокрема, якщо Пацієнт
a. подає неправдиві або недостовірні дані, в тому числі інформацію про стан свого здоров’я
b. робить неправдиву або нечесну заяву;
c. надає фальшиві або нечесні документи;
d. не відповідає на виклик Фахівця у зв’язку зі спробою провести Консультацію в інший спосіб
порушує положення Правил та Умов.
11. повернення сплаченої Ціни у випадку фактичної відмови Пацієнта від Договору здійснюється
негайно, на вибір Пацієнта
a. на вказаний ним банківський рахунок, або
b. у тій самій формі, в якій він сплатив Ціну.

§ 7.Прикінцеві положення

У питаннях, не врегульованих цим Договором, застосовуються положення польського законодавства, з урахуванням
до Договорів не застосовуються положення Закону про захист прав споживачів, за винятком частини 1 статті 12, пунктів 1-12 та частини 2 статті 13, статті 14, частини 1 та частини 3 статті 15, статті 19 Закону про захист прав споживачів, статті 19 Закону про захист прав споживачів.
пункти 1-12 і пункт 2 статті 13, стаття 14, пункти 1 і 3 статті 15, стаття 19, статті 21-24, статті 26-37 і стаття 38 пункти 1, 3-6 і 8
вищезазначеного Закону.
(2) GREENCARE залишає за собою право вносити зміни до цього Положення. Поправки до цього Регламенту набувають чинності
і набувають чинності в дату, зазначену GREENCARE, але не раніше, ніж через 14 календарних днів
календарних днів, що відлічуються з моменту розміщення на сайті ziolo24.pl інформації про
зміни до Регламенту. 3.
(3) Регламент включає наступні додатки:
a. Додаток № 1 – Політика конфіденційності;
4. цей Регламент набуває чинності 16.11.2023 р.